CIOCARD MOBİL (CIOMOBILE) UYGULAMA KULLANIM KOŞULLARI

İşbu “CIOCard Mobil Uygulaması” (CIOMobile)’na giriş yaparak, kullanacak olan, kullanıcılar (Kullanıcı), CIOMobile’nin, CIO Kurumsal Çözümler San. ve Tic. A.Ş. (CIO)’ne ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul ederler. CIOMobile’nin içeriği, ulusal/uluslararası telif hakları ve ticari marka mevzuatınca korunmaktadır. Lütfen CIOMobile’yi kullanmadan önce işbu Kullanım Koşulları’nı dikkatle okuyunuz.

CIOMobile’de yer alan bilgilerin, eserlerin ve içeriklerin tüm mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) tamamen CIO Kurumsal Çözümler San. ve Tic. A.Ş.’ne aittir ve kısmen dahi olsa bu hakların kullanılması ancak ticari olmayan kişisel amaçlarla, gerekli kaynak atıfları yapılarak mümkün olacaktır.

Kullanıcı, kodlar ve yazılım da dahil olmak üzere, CIOMobile’deki hiçbir içeriği değiştiremeyeceğini, dağıtamayacağını, çoğaltamayacağını, kopyalayamayacağını, yeniden yayımlayamayacağını, iletemeyeceğini ya da başka bir cihaza yükleyemeyeceğini kabul eder. Ancak, CIO, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmak koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için, Kullanıcı’nın CIOMobile’den içerik indirebilmesini kabul eder.

Kullanıcı, CIOMobile’yi indirme ve kurma işlemi esnasında, bazı kişisel ve kullandığı karta ilişkin verilerini paylaşmayı kabul eder. CIO, Kullanıcının kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, hukuka uygun, doğru, güncel ve kanunlarda belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere işleneceğini Kullanıcıya ait bilgileri, yalnızca CIO iştirakleri ile paylaşacağını, bunun dışında, gerçek ve tüzel üçüncü kişilerden güvenle saklayacağını ve Kullanıcı ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul ve taahhüt eder.

Bununla birlikte, Kullanıcı kendisine ait telefon numarası, elektronik posta adresi gibi CIOMobile’nin işleyişi için zorunlu olmayan kişisel bilgilerinin dilediği takdirde CIO tarafından kullanılmaması ve saklanmamasını, CIO Müşteri Hizmetlerini arayarak veya aşağıda bulunan e-posta adresine bildirmek suretiyle talep edebilir.

Kullanıcı, tüm bilgilerin güncelliğinden ve doğruluğundan tamamen sorumlu olacağını, bilgileri paylaşılacak kart bilgilerini paylaşmaya tam yetkili olduğunu ve aksi halde meydana gelebilecek tüm durumlardan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

Söz konusu bilgiler, CIO tarafından, kendisine ve CIO iştiraklerine ait diğer ürün/hizmetlerin tanıtımı ve sair amaçlarla da kullanılabilecektir.

CIO, işbu koşulların, ilgili mevzuata uygun olarak yürütüleceğini, herhangi bir maddesinin geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü hükümsüz olmasının, diğer maddelerin geçerliliğini etkilemeyeceğini, kabul eder.

İhtilaf olması halinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacak ve Türk Hukuku uygulanacaktır. Burada belirtilen koşullarla ilgili her türlü görüş ve soru için; [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle, CIO Kurumsal Çözümler San. ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz.